2 juli TVVL start om installatiebranche voor circulaire installaties te enthousiasmeren

TVVL werkt hard om de installatiebranche te enthousiasmeren voor circulaire installaties. In ontwikkelsessies is onder andere een circulaire ontwerpstrategie voor gebouwinstallaties aan bod gekomen. Mooi om van diverse stakeholders uit de branche sterke input te krijgen. Wordt voortdurend vervolgd met kennissessies en geleerde lessen waarbij de circulaire toekomst voor gebouwinstallaties concrete vormen krijgt.