Missie


“Vanuit mijn kennis adviseren naar een duurzaam, circulair bouwproject. Integraal en open samenwerken is daarbij niet meer voorwaarde, maar een verrijkende ervaring. Dat leidt, heel nuchter, naar een ruimtelijk resultaat dat bijdraagt tot levensgeluk bij werken en wonen. En dat help ik realiseren met mijn hoofd, mijn handen en mijn hart”.

Visie


Visie DCBAdvies

Gaat u met mij in zee dan kiest u voor een onafhankelijke duurzaamheidsdeskundige die meedenkt, en die:

 • overzicht heeft over alle duurzaamheidsaspecten,
 • concrete ideëen aandraagt,
 • uitgangspunten formuleert,
 • integraal denkt,
 • verbindend werkt in een bouwprojectteam,
 • u helpt om tot de juiste duurzaamheidsambitie te komen.

Daaraan wilt u uw commitment verbinden!

Naast 14 jaar directe duurzaamheidservaring heb ik 20 jaar op architectenbureaus alle soorten van ontwerpen uitgewerkt en begeleid tot aansprekende en uitstekend functionerende gebouwen.

Duurzaamheid is mijn passie, ik maak het zichtbaar, tastbaar, comfortabel. Als specialist vindt u vak- en branche gerelateerde expertise bij mij. Als professional hecht ik veel waarde aan kwaliteit, ik wil impact genereren.
Door mijn blik te richten op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de bouwbranche, de omgeving, samenleving, verleden en toekomst, ontstaan nieuwe inzichten. Wie mee wil in de transitie naar een (bouw)wereld die in balans is met wat de aarde ons biedt, ondersteun ik graag bij huisvestingsambities met advies en begeleiding. Verhoog uw Bruto Nationaal Geluk, en dat van anderen in uw gebouw. Dat alles tegen een faire (advies)prijs.

Aspecten


Duurzaamheidsaspecten bij mijn aanpak zijn:

 • Energie, waaronder circulaire energie
  • beperken van de energievraag, zoals isoleren
  • energie- en installatieconcepten; energieopwekking en -opslag; slimme energieuitwisseling
  • energieafgifte voor verwarming, koeling, verlichting
 • Bouwfysische randvoorwaarden en consequenties
 • Duurzame, biobased en Circulaire materialen, met onder andere:
  • circulaire gebouwen als geheel
  • circulaire gebouwdelen, elementen,
  • halffabricaten en grondstoffen
 • Gezondheid van gebouwgebruikers, zoals medewerkers en bewoners
  • daglicht
  • gezonde binnenlucht
  • akoestiek
 • Onderlinge CO2 afweging van materiaal- en energiekeuzes
 • Water, inclusief waterbesparing, vasthouden en hergebruiken van water op eigen locatie
 • Personenvervoer van en naar uw gebouw
 • Transport-en afvalstromen
 • Ecologie, groenvoorzieningen en natuur binnen, aan, op en rond uw gebouw
 • Het managen van de verduurzaming tijdens (ver)bouw en gebruiksfase, inclusief
  • beheerbegeleiding van aannemerstraject
  • (laten) verzorgen van bruikbare gebruiksaanwijzingen voor installaties én gebouw

Circulair en Biobased Bouwen


Als definitie voor een circulair gebouw hanteer ik de algemeen aanvaarde definitie van Green Deals  (https://www.greendeals.nl/) die door overheden, vele bedrijven en organisaties wordt onderschreven:

Circulair Bouwen
Een gebouw dat ontworpen, ontwikkeld, beheerd en gebruikt wordt volgens het systeem van de circulaire economie en waardoor het verminderen van grondstofgebruik en maximalisering van hergebruik een centraal aspect van dat gebouw is. Het doel is zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en daar waar producten, grondstoffen en systemen worden ingezet, deze zo lang mogelijk (hoogwaardig) in de keten te houden.

Circulaire Economie
Circulair Bouwen maakt deel uit van een Circulaire Economie (CE). Conform dezelfde Green Deal Circulaire Gebouwen is de definitie voor CE: een economisch systeem dat het hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft.

Samenwerking


Indien gewenst, werk ik samen met diverse vakgenoten die ik al jaren ken, en waar ik veel vertrouwen in heb. Zij kennen net als ik de duurzaamheidswereld voor de bouw zeer goed. Wij maken graag gebruik van elkaars specifiekere vakkennis, en sparren fiks met elkaar.

Werkkader


Gaat u met mij in zee dan kiest u voor een onafhankelijke duurzaamheidsdeskundige die meedenkt, en die:

 • Overzicht heeft over alle duurzaamheidsaspecten,
 • Concrete ideëen aandraagt,
 • Uitgangspunten formuleert,
 • Integraal denkt,
 • Verbindend werkt in een bouwprojectteam,
 • U uitdaagt om uw eigen visie over huisvesting aan te scherpen,
 • Meedenkt om participatie en draagvlak te vergroten bij uw gebouwgebruikers,
 • U helpt om tot de juiste duurzaamheidsambitie te komen,
 • Maatwerk levert.

Daaraan wilt u uw commitment verbinden!

Stevige bouwkundige basis.
Vooraf aan veertien jaar directe duurzaamheidservaring heb ik twintig jaar op architectenbureaus alle soorten van ontwerpen uitgewerkt en begeleid tot aansprekende en uitstekend functionerende gebouwen.

“De aarde kan prima zonder ons; wij kunnen niet zonder onze aarde.”

In een duurzaam gebouw vind je de plek waar je je thuis voelt.