Projecten

previous arrow
next arrow
Slider

BREEAM-NL

Beoordelingsrichtlijn v2020 schrijven van de MATerialen categorie:

Uitdaging:
Voor het vernieuwen van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL nieuwbouw wenste de Dutch Green Building Council (DGBC) het geheel herschrijven van de categorie Materialen.

Proces:
Actualisatie, integratie van circulaire materiaalaspecten zoals materiaalefficiëntie, losmaakbaarheid en flexibiliteit, en stroomlijnen met BREEAM International (New Construction). Tevens heb ik een hernieuwde milieukostenmethodiek voor installatiematerialen ingebed.

Resultaten:
Een up-to-date categorie Materialen binnen de BREEAM-NL BRL Nieuwbouw 2020 die naast bestaande meetbaarheid ook circulariteit en installatiematerialen meet en borgt.


BARENDRECHT

ProRail

Duurzaamheidsbegeleiding tender nieuwe verkeersleidingpost Groot Rotterdam

Uitdaging:
Bij de vernieuwing en samenvoeging van drie treinverkeersleidingsposten en incidentenbestrijding voor de regio Groot Rotterdam wil ProRail hoog inzetten op duurzaamheid voor de nieuwe post in Barendrecht.

Proces:
In de tenderfase heb ik ProRail begeleid bij de te stellen duurzaamheidseisen, en de ingediende voorstellen van inschrijvende consortia daarop getoetst.
In de Design en Build fase verifieer en valideer ik ontwerp en realisatie op de vestgelegde duurzaamheidscriteria.

Resultaten:
Opdrachtgever ProRail kan een duurzaam gebouw tegemoet zien, waar treindienstleiders gezond en graag werken.


AMSTERDAM

Tripolis

Duurzaamheidsbegeleiding Bosman Bedrijven voor de installaties

Uitdaging:
Bosman Bedrijven neemt als installateur van het 70.000 m² grote Tripolis renovatie/nieuwbouw project haar aandeel in het behalen van het BREEAM Outstanding definitief certificaat.

Proces:
Begeleiden van Bosman Bedrijven bij BREEAM installatiecredits. Voor start van de realisatie upgrade van Excellent naar Outstanding. Gedurende bouwuitvoering aansturing en supervisie van installatiecredits.

Resultaten:
Werk in uitvoering, met verwacht succes voor het definitieve certificaat.


KFC (Kentucky Fried Chicken)

Verduurzaming van nieuwbouw standaard voor
KFC-restaurants

Uitdaging:
De ontwerpstandaard voor nieuwe KFC restaurants heeft al een gelimiteerde verduurzamingsslag ondergaan. KFC wil haar bouwmethodiek flink verduurzamen door onder andere biobased materialen, een efficiënter energieconcept en regenwater hergebruik.

Proces:
Proposities tot duurzaamheidverbeteringen inclusief circulariteit, vanuit bestaande ontwerp- en bestekdocumenten, met minimaal dezelfde onderhoudseisen als voorheen.

Resultaten:
Aan de hand van commerciële toetsing neemt KFC de verbeteringen op in haar standaard voor ontwerp- en uitvoeringseisen.


CB’23

Deelnemen in adviesteam Circulair Ontwerpen

Graag draag ik bij aan het CB’23 actieteam Circulair Ontwerpen om samen met vele partijen uit de innoverende bouwwereld concrete afspraken te maken over effectieve circulaire ontwerpprincipes en -processen.


previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

AMSTERDAM

The Edge

Aangetroffen:
Ontwerp nieuwbouw voor kantoorgebouw aan de Zuidas (Amsterdam), met uitdaging voor duurzaam kantoor, waarbij onder andere slimme ICT-technieken real time gebouwinformatie aanleveren en zo energieverbruik minimaliseren. Ambitie BREEAM. Werkzaamheden als duurzaamheidsadviseur bij DGMR.

Proces:
Gedurende ontwerp- en uitvoeringsfase hogere en nieuwe duurzaamheidsaspiraties; ambitie BREEAM certificering Outstanding. Hoogste BREEAM-score wereldwijd.

Resultaten:
Geslaagd project met zeer veel duurzame innovaties; individuele werkplekbeheersing met eigen smartphone app (LED-verlichting met eigen IP-adressen, temperatuur, ventilatie), klimatiseer alleen ruimtes die daadwerkelijk bezet zijn (gebouwefficiëntie), product as a service voor verlichting, omvangrijke PV-energieopwekking, succesvolle certificering resulterend in worldwide hoogste BREEAM-score voor offices New Construction (98,36%; 2014), BREEAM International Award winner 2016, mondiale uitstraling, nieuwe building standard.


previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

AMSTERDAM

Vernieuwbouw Postcodeloterij kantoorgebouw

Aangetroffen:
Bestaand verwaarloosd achterhaald, donker, energieslurpend “weespand”. Wens om gebruik te maken van slimme locatie en bestaande bruikbare gebouwconstructie, en om alle medewerkers vanuit verschillend locaties samen en inspirerend te gaan huisvesten. Hoge duurzaamheidsambitie, aan te tonen met BREEAM. Werkzaamheden als duurzaamheidsadviseur bij DGMR.

Proces:
Vernieuwbouw ontwerp Postcodeloterij kantoorgebouw met werkelijke medewerkersparticipatie, grotendeels hergebruik van bestaande betonnen constructie, veel duurzaamheidsmaatregelen (energie, water, materialen), gedurende proces aanzienlijke verhoging van duurzaamheidsambities, hoge eisen bij BREEAM-certificeringsproces.

Resultaten:
Kleurrijk en leefbaar gebouw waar honderden supertrotse medewerkers graag naartoe komen om te werken, energie- en waterneutraal, veel daglicht, natuurlijke afwerkingsmaterialen, groen, efficiënte werkplekbezetting, diverse duurzaamheidsinnovaties, hoogste BREEAM trap Outstanding; een van de meest duurzame gerenoveerde gebouwen in Nederland.


AMSTERDAM

Valley

Opgave BREEAM-certificering voor kantoren en cultuur/-bijeenkomstfuncties (waaronder horeca)

Aangetroffen:
Nieuwbouwproject met aanzienlijke duurzaamheidsambitie; commerciële plint met kantoren en cultuurfuncties op eerste tot en met zesde verdieping. Daarboven drie woontorens van ongelijke hoogte. Drielaagse parkeerkelder. De BREEAM-certificering voor kantoren en  cultuur/-bijeenkomstfuncties (waaronder horeca). Ambitie BREEAM Excellent. Werkzaamheden als duurzaamheidsadviseur bij DGMR.

Proces:
Succesvol verlopen BREEAM-expertproces voor ontwerpcertificaat.

Resultaten:
Prima gerealiseerd BREEAM-ontwerpcertificaat Excellent. De bouwuitvoering is intussen in volle gang.


previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

MAASSLUIS

Lely kantoor- en bedrijfsgebouw

Aangetroffen:
Wens van Lely Groep om op eigen verouderde bedrijfsterrein een ambitieuze, 33.000 m² grote campus te realiseren; hoofdkantoor, productiehal en R&D center. Moet voldoen aan een integraal en duurzaam ontwerp. Werkzaamheden als duurzaamheidsadviseur bij DGMR.

Proces:
Coherent, integraal ontwerp- en uitvoeringsproces met ongebruikelijk hoge samenwerkingsgraad tussen bouwpartners. Tussentijdse verhoging van duurzaamheidsambitie.

Resultaten:
BREEAM-certificeringen Outstanding voor kantoordeel en bedrijfsgebouw.


Diverse verduurzamingsadviezen voor particuliere woningbezitters

  • Energie-adviezen voor bestaande woningen
  • Integrale duurzaamheidsadviezen nieuwbouwwoningen


DEC Oisterwijk

(Duurzame Energie Coöperatie)

Think Global, Act Local
vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid verleen ik binnen de plaatselijke Duurzame Energie Coöperatie energieadviezen aan woningeigenaars die hun huis willen verduurzamen.