Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow
LIMBURG

S

Specifiek

Zorgdragen dat het openbare waterstof tankstation en de innovatieve voertuig waterstof technologie in een realistische gebruiksomgeving gerealiseerd zijn binnen 2 jaar na subsidietoekenning (streefdatum 1.2.2021).
Project wordt in vooraf overeengekomen fases, en in het Limburgse Heuvelland, uitgevoerd. Breed scala aan voertuigen op wielen kan getankt worden (personen en diverse soorten vrachtwagens, w.o. vuilniswagens). Door de beschikbaarheid van een waterstof tankstation wordt huidige kip-ei situatie doorbroken (in Limburg) o.b.v. een modulair opschaalbaar concept.


M

Meetbaar

Zowel voor het waterstof tankstation alswel het waterstof-elektrisch vrachtvervoer zijn diverse, meetbare, kritieke prestatie indicatoren (KPI) gedefinieerd.
In opstartfase getrokken lessen uit de praktijk worden gedocumenteerd, en er is een benchmark met de verschillende aandrijftechnieken voorzien, die deel zal uitmaken van de (benchmark) rapportage.


A

Acceptatie

Een samenwerkingsovereenkomst met de belangrijkste betrokken 8, voornamelijk Limburgse MKB, stakeholders is voorzien (incl. taken en rollen per deelnemer).
Totale project bestaat uit 2 deelprojecten met elk een eigen projectmanager waardoor een klein slagvaardig projectteam wordt verkregen. Provincie Limburg en lokale overheid ondersteunen project.


R

Realistisch

Zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een proven concept. De risico’s van het innovatieve deel zijn beperkt door bv. optimaal aan te sluiten aan lopende ontwikkelingen bij diverse vooraanstaande bedrijven.


T

Tijd

01.07.2021Subsidieverlening toegekend (GO/NO GO)
Q4 2021Vergunningen beschikbaar tankstation.
Q3 2022Geplande openstellingsdatum tankstation.
Q1 2023Start inbedrijfstelling waterstof-elektrische voertuig
Q2 2024Einde voertuigen project (incl. 1 jaar duurtest).

Budget

Investering tankstation 1.4 M€.
Investering in voertuigen 1.1 M€.
Totaal ca. 2.5 M€.


Plaats een reactie